bạn

Cộng đồng ETH Viet - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
1
Tổng số bài viết đã đóng góp:
1
Tổng số chủ đề đã được tạo:
1
Tổng số các khu vực lớn:
7
Số thành viên đang trực tuyến:
1
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
7 - Tháng Mười Một 29, 2018, 09:00:04 AM
Tổng đăng nhập trong ngày:
1
Tổng số trang được xem:
6391
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
0.01
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
0.00
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
0.00
Tổng số các nhóm diễn đàn:
14
Thành viên mới nhất:
Administrator
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
1.24
Tỷ lệ: Nam / Nữ:
0:1
Tỷ lệ: Xem trang / ngày:
16.56

10 chủ đề được trả lời nhiều nhất

10 chủ đề được xem nhiều nhất

Thành viên khai phá chủ đề

Trực tuyến nhiều nhất

Administrator
3 giờ 44 phút
hannah
0 phút
test
0 phút
thegioikda
0 phút

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Trực tuyến nhiều Số lần xem trang
* 2018 0 0 0 7 5974
Tháng Hai 2018 0 0 0 6 489
Tháng Mười Một 2018 0 0 0 7 895
Tháng Mười 2018 0 0 0 4 285
Tháng Chín 2018 0 0 0 2 374
Tháng Tám 2018 0 0 0 3 481
Tháng Bảy 2018 0 0 0 4 480
Tháng Sáu 2018 0 0 0 3 806
Tháng Năm 2018 0 0 0 1 441
Tháng Tư 2018 0 0 0 2 308
Tháng Ba 2018 0 0 0 3 501
Tháng Hai 2018 0 0 0 2 327
Tháng Một 2018 0 0 0 2 587
* 2017 1 1 3 3 417
Tháng Hai 2017 1 1 3 3 417
Tháng Mười Một 2017 0 0 0 3 0